Misyon Ve Vizyon

Belediyenin kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, hizmetlerinin merkezine insanı alan, adil ve eşitlikçi yerel yönetim anlayışı çerçevesinde; yaşam kalitesi yüksek bir söğütlü için istikrarlı çalışmalarla çağdaş ve sürdürülebilir projelere imza atmak. Gelenekten geleceğe geçişte günün modern şartlarına uygun bir belediye olmak.