Müdürlükler ve Servisler
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Neşe ATILIR
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Nazan ODABAŞ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Turhan BÖLÜKBAŞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Emre ENGİN
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Turhan BÖLÜKBAŞI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Arzu OKTAY
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ
Sedat ÖZEL