Söğütlü
Untitled Document
İlçe Tarihi
Söğütlü'nün tarihi, M.Ö. 2340 yıllarına, Akadlar'a kadar dayanmaktadır. Sırasıyla Hitit, Makedonya, Lidya, Roma ve Bizanslı'ların hâkimiyetinde kalmıştır.

İlçe merkezine Türk'lerin ilk yerleşimi Osman Bey'in komutanı olan Konur ALP'in göçebe Türk'lere buraları kışlak olarak vermesi ile başlamıştır.

Söğütlü İlçesi sakinlerinin ilk yerleşim yerinin Soğucak Köyü'nün ilçeye bakan kısmı olduğu bilinmektedir. Bu bölgede oturan halk, ilçe içerisinden geçen ve o zamanlarda etrafı söğüt ağaçlarıyla kaplı, berrak suyuyla balık avlanan derenin etrafına yerleşerek bugünkü Gündoğan Mahallesi oluşturulmuş ve bu yerleşim Camicedit ve Orta Mahalle olarak devam etmiştir. İlçemiz adını bir rivayete göre bu derenin etrafında yetişen "Söğüt" ağaçlarından esinlenerek SÖĞÜTLÜ, diğer bir rivayete göre ise Bilecik-Söğüt'ten gelenlerin geldikleri yere isnatla SÖĞÜTLÜ adını almıştır.

İlçe sakinlerinin bir kısmı, Yunanistan'dan gelen Arnavut Türkleri ve 93 Harbi (Osmanlı-Rus savaşı) sırasında Bulgaristan'ın Provadi ve Tırnova kentlerinden gelen muhacirlerden oluşmaktadır.

Kurtuluş Savaşı sırasında Yunan Ordusu'nun Sakarya'yı işgal etmesinden sonra, ilçemiz de işgale uğramış, elinde silahı bulunmayan halkın bir kısmı ilçeyi terk ederek Sinanoğlu tarafına ve Hendek İlçesi Kocatöngel Köyü tarafına kaçmıştır.

Eski karakol binasını Yunanlılar karargâh olarak kullanmışlardır. Bu işgal Ferizli istikametine doğru yayılma eğilimi göstermiş ise de vatansever Halit Molla ve İpsiz Recep'in kurduğu çetelerin direnişi ile karşılaşmış, neticede 20 Haziran 1921 tarihinde düşman kuvvetleri bu mıntıkayı terk etmek zorunda kalmıştır.

 
 
 
 
Söğütlü Hakkında
Foto Galeri
Video Galerisi
Basında Söğütlü
 
Misyon & Vizyon
Başkan
Başkan Yardımcıları
Belediye Meclisi
Belediye Encümeni
Müdürlükler - Servisler
Etik Kurulu
Organizasyon Şeması
Önceki Başkanlar
Faaliyet Raporu
 
Önemli Numaralar
Resmi Kurumlar
Başvuru için Gerekenler
Kentlilik Bilinci
Ulaşım Rehberi
Ak Masa - 153
Bağlantılar
 
Belediye Meclisi
Belediye Encümeni
Müdürlükler - Servisler
 
İletişim Bilgileri
Bilgi Edinme
Ak Masa