Tüm Duyurular » Belediyemiz Kafeteryası Söğütlü Bahçe..

İLAN

SÖĞÜTLÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

MADDE 1 - İHALENİN KONUSU:

 

Söğütlü İlçesi, Orta Mah. Atatürk Cad. No.532 adresindeki Kafeterya ve Parkın (Söğütlü Bahçem Kafeterya) 5 yıl süre ile işletilmesi işi ihalesi.

 

MADDE 2 - İHALE USULÜ: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile yapılacaktır.

 

MADDE 3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİHTE VE SAATTE YAPILACAĞI:

İhale, aşağıda belirtilen tarihte ve saatlerde Söğütlü Belediyesi Meclis salonunda yapılacaktır.

 

Söğütlü Kafeterya ve Parkın Adresi

İhale Tarihi

İhale Saati

Orta Mah. Atatürk Cd. No.532 Söğütlü

19 Ağustos 2014

14.30

 

MADDE 4 - TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATI:

 

Kafeterya ve Parkın aylık kira Muhammen bedeli 1.500,00 + %18 KDV(270,00 TL)       =1.770,00 olup,

Geçici Teminat 5 yıl (60 ay) x 1.500,00 TL = 90.000,00 (Doksanbintürklirası),

90.000,00 x % 3 = 2.700,00 (İkibinyediyüztürklirası)’dır.

 

MADDE 5 - İhale Şartnamesi Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilir.

 

İhaleye Katılmak İçin Özel ve Tüzel Kişilerden İstenen Belgeler:

İhaleye katılmak isteyen özel ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlayacakları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde dosyaya koyarak 19/08/2014 Salı günü saat 13.30’a kadar SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ (Orta Mah. Atatürk Caddesi No.625 Söğütlü/SAKARYA) Mali Hizmetler Müdürlüğüne belge karşılığında teslim edeceklerdir.

1-      Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2-      İkametgâh (Yerleşim Yeri) Belgesi

3-      Tebligat için Türkiye’de adres göstermesi, telefon no., fax no., e-posta adresi

4-      Geçici teminat yatırdığına dair belge

5-      Belediyeye borcu olmadığına dair belge

6-      Vekâleten katılım halinde noterden vekâletname (Beraberinde imza beyanı)

7-      İhale Şartnamesini aldığına dair makbuzu ve her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

8-      Tüzel kişilerin, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE

İLAN OLUNUR.

 

 

SÖĞÜTLÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 Eklenme Tarihi:07.08.2014

 
 
Söğütlü Hakkında
Foto Galeri
Video Galerisi
Basında Söğütlü
 
Misyon & Vizyon
Başkan
Başkan Yardımcıları
Belediye Meclisi
Belediye Encümeni
Müdürlükler - Servisler
Etik Kurulu
Organizasyon Şeması
Önceki Başkanlar
Faaliyet Raporu
 
Önemli Numaralar
Resmi Kurumlar
Başvuru için Gerekenler
Kentlilik Bilinci
Ulaşım Rehberi
Ak Masa - 153
Bağlantılar
 
Belediye Meclisi
Belediye Encümeni
Müdürlükler - Servisler
 
İletişim Bilgileri
Bilgi Edinme
Ak Masa